Våre tjenester og rapporterTilstandsrapport

Rapporten gjenspeiler den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen.

Når en grundig befaring av boligen er gjenomført lages det en rapport med tilstandsanalyse og beskrivelse av eventuelle avvik, slit eller elde.


Følgende tilstandsgrader brukes i våre rapporter i henhold til

Norsk Standard NS 3600.


TG0 gis når bygningsdelen er yngre enn 5 år og tilnærmet ny og vise ingen form av avvik, slitasje eller skader. Det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig utførelse.


TG1 gis når bygningsdelen har mindre avvik. Bygningsdelen har normal slitasje. Graden brukes også når delen er ny men dokumentasjon på faglig utførelese mangler.


TG2 gis når bygningsdelen har vesentlig avvik. Bygningsdelen har feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammelt og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen. Eller det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.


TG3 gis når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedringer straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.


TGiu gis når det er ikke mulig og undersøke bygningsdelen for eksempel på grunn av snødekket tak eller ikke tilgang til krykjeller/loft ved undersøkelsetidspunkt.

Eierskifterapport™

Når du skal selge en bolig er denne rapporten den beste tryggheten for deg. Konfliktene mellom boligselger og boligkjøper har økt betraktelig de siste 30 årene. I 2016 fastslo Forbrukerrådet at så mange som 25% av alle bolighandler havnet i en eller annen konflikt. Selger man bolig med BMTFs Eierskifterapport er dette det eneste unntaket.


Ikke bare en tilstandsrapport

BMTFs Eierskifterapport™ er ikke bare en tilstandsrapport. Det er mer et totalskonsept for en tryggere bolighandel. Kombinasjonen av at en kvalitetssikret byggekyndig takstmann og en kvalitetssikret tilstandsrapport som gir selger og kjøper et ærlig og redelig beslutningsgrunnlag for handelen. Bedre blir det ikke.


Rapportens innhold

Rapporten inneholder kravet til Avhendingsloven med forskrifter. I tillegg inneholder rapporten det som BMTF mener er viktig for kjøper og selger å kjenne til ved en bolighandel.                                    (Kilde: bmtf.no)

Verditakst

Rapporten er en enkelt beskivelse av den tekniske og vedlikehodsmessige tilstanden av boligen, uten å foreta en grundig undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Beliggenhet, sol- og lysforhold og nære fassiliteter innspiller også på verdien.

Dette skjema må fylles ut før en Takstmann kommer til befaring.

Skadetaksering

  • Fuktskade som rørbrudd, frost, oversvømmelse ved tett kloakk, drenering eller takvann, svelling og saltvandring
  • Snøtyngdeskader
  • Råteskader
  • Bygnings biologiske skader som sopp eller skadedyr
  • Naturskade som flomm, skred, storm, jordskjelv eller vulkanutbrudd
  • Brannskader

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport er i grunn en tilstandsrapport hvor vi ta en vurdeing av reklamerte

forhold ved eierskifte på en bolig.


Reklamasjonsrapporten omfatter ikke en vurdering av de juridiske sidene i saken.

Arealmåling med arealskisse etter

Norsk Standard NS3940:2023

Byggesak

i byggesakene tar vi oppdrag innen:

- Bruksendring,

- Seksjonering

- Søknader

- Uavhengig kontroll

basert på:

Byggesaksforskriften SAK 10

Byggteknisk forskrift TEK 17

Plan- og bygningsloven

Bistand ved kjøp av bolig

Vi hjelper deg med en trygg bolighandel. Før du gi bud på et eiendom kan vi støtte deg med vår kompetanse. Ved befaring gå vi gjennom boligsalgsrapporten og kommenterer / undersøker eventuelle usikkerheter på den tekniske tilstanden.

Vi hjelper deg også ved ferdigbefaring av en ny bolig.